KAROLINA x MAGNETIK X LIU JO

Karolina Gocheva - Liu Jo - Magnetik Skopje - Shot by Jovana Zuka

Karolina Gocheva - Liu Jo - Magnetik Skopje - Shot by Jovana Zuka

Karolina Gocheva - Liu Jo - Magnetik Skopje - Shot by Jovana Zuka

Karolina Gocheva - Liu Jo - Magnetik Skopje - Shot by Jovana Zuka

Karolina Gocheva - Liu Jo - Magnetik Skopje - Shot by Jovana Zuka
 

Во вториот дел од кампањата на Магнетик за LIU JO со најслатката Каролина Гочева, не го гледаме светот низ розеви наочари, туку го доживуваме преку розеви фустани!

Придружете ни се!

ФОТОГРАФИЈА // ЈОВАНА ЗУКА
ШМИНКА // ИГОР МАРКОВ
ФРИЗУРА // ЏЕСИ КОСТИЌ